Header: Defensora de la Ciutadania

Defensora de la Ciutadania

Ruta de navegació

Memòries | Defensora de la ciutadania

Memòries

Imatge de l'equip de l'oficina de la Defensora de la Ciutadania

Anualment, abans del dia 31 de març, el Defensor o Defensora de la Ciutadania ha de presentar al Ple de la Corporació un informe de les seves actuacions durant l’any complet anterior.