Header: Acció Climàtica

Acció Climàtica

Pla d'Acció per a la millora i recuperació de la qualitat acústica de Girona | Sostenibilitat

Pla d'Acció per a la millora i recuperació de la qualitat acústica de Girona

2016-2020

L'Ajuntament de Girona disposa d’un Pla d'Acció per a la millora i recuperació de la qualitat acústica de Girona (2016-2020). El Pla parteix dels resultats dels mapes de soroll realitzats i preveu accions per millorar la qualitat acústica en aquells carrers amb nivells més alts de soroll i preservar-la en aquells indrets que gaudeixen d'una bona qualitat. 

Durant l'elaboració del Pla s'han creat sinergies amb altres actuacions municipals relacionades amb la gestió del soroll ambiental, com pot ser el Pla de Mobilitat Urbana, aprovat el desembre de 2014.