Header: Mobilitat i Via Pública

Mobilitat i Via Pública

Zona verda i zona blava | Mobilitat i via pública

Zona verda i zona blava a Girona

Presentació

L’aparcament té una gran influència en el desenvolupament de l’activitat de les ciutats i la seva qualitat de vida. La regulació d’aparcament en les vies urbanes, competència dels ajuntaments, té per objectiu aconseguir un ús equitatiu i adequat a la dinàmica de cada àmbit de la ciutat, fomentar els tipus de transport sostenible i afavorir la fluïdesa del trànsit rodat.

La implantació d’un sistema d’estacionament amb una durada limitada és un instrument per assolir els objectius municipals.

Tipus d’estacionaments limitats


Zona blava

És la zona d’estacionament de caràcter general. En aquestes zones hi poden estacionar tots els vehicles, amb el comprovant horari corresponent emès pel parquímetre, durant el temps màxim que indiqui el senyal (2 hores).

 

 


Zona verda

És la zona de preferència per a residents. En aquesta zona, tot i que hi poden estacionar tots els vehicles amb el comprovant horari corresponent emès pel parquímetre, els residents a la zona i a la ciutat tenen tarifes més econòmiques i hi poden estacionar durant més temps.

 

 

Objectius de la zona verda i la zona blava

  • Afavorir el desenvolupament de les activitats a la ciutat. 
  • Reduir el volum i la congestió de trànsit al centre de la ciutat.
  • Reduir la indisciplina en l’aparcament al carrer (en doble fila, sobre la vorera, abandonament de vehicles, etc.), que redueix l’eficàcia de la xarxa viària i afecta també els vianants i la seguretat en general.
  • Facilitar l’aparcament dels residents a les zones més deficitàries en què sigui possible.
  • Millorar la qualitat mediambiental gràcies a la reducció de les emissions de fums i sorolls.

La gestió de les zones

La zones blava i la zona verda es gestionen amb els controladors que vetllen pel compliment de l’estacionament. Els controladors també faciliten informació i orientació als ciutadans i turistes i notifiquen les incidències detectades a la via pública.

Els controladors de la zona blava i la zona verda disposen d’un dispositiu que conté tota la informació necessària per dur a terme les seves funcions. Totes les comunicacions són en temps real, tant pel que fa als parquímetres i els dispositius de control com a la sol·licitud de reparació d’una avaria del parquímetre.