Header: Mobilitat i Via Pública

Mobilitat i Via Pública

Ruta de navegació

Pagament trimestral de la zona verda | Mobilitat i via pública

Pagament trimestral de la zona verda

Els residents poden fer el pagament de les tarifes de la zona verda mitjançant una quota trimestral.

Tarifa de la quota trimestral

20,35 € / trimestre.

Com puc fer el pagament de la tarifa trimestral?

Cada trimestre per internet a través de la seu electrònica de l’Ajuntament Girona, a “Tràmits i Serveis” i Consulta zona verda/Pagament trimestral. També a través del següent enllaç:

Períodes de pagament de la quota trimestral 

Les ordenances fiscals  han previst el pagament d’una quota trimestral de la zona verda. El pagament d’aquesta quota trimestral només es pot fer a través de la web de l’Ajuntament i només es podrà fer efectiu:

  • 1r TRIMESTRE: del 20 de desembre al 15 de gener
  • 2n TRIMESTRE: del 20 de març al 15 d'abril
  • 3r TRIMESTRE: del 20 de juny al 15 de juliol
  • 4t TRIMESTRE: del 20 de setembre al 15 d'octubre

A què dóna dret?

A estacionar a les places verdes de la zona on és resident sense eximir del compliment de l'article 15.20 de l'Ordenança municipal de circulació. A aquest efecte, s'instal·larà els senyals provisionals (o la senyalització que calgui) de prohibició d’estacionament com a mínim amb 72 hores d'antelació a les zones que, eventualment, hagin de ser ocupades per a activitats autoritzades, o que hagin de ser objecte de reparació, senyalització o neteja.

Cal comprovant per estacionar?

No és necessari, atès que aquest comprovant és virtual i el poden consultar els vigilants de la zona blava.

Cal tenir en compte que:

El pagament de la quota tributària trimestral no comportarà l'anul·lació de les denúncies imposades amb anterioritat al pagament del mateix trimestre.