Header: Mobilitat i Via Pública

Mobilitat i Via Pública

Zona verda | Mobilitat i Via Pública

La zona verda

L’objectiu de la zona verda és prioritzar l’estacionament dels residents de la zona per sobre dels vehicles de fora. En aquestes zones hi poden estacionar tots els vehicles, però amb tarifes i horaris diferenciats segons el lloc de residència de l’usuari i del vehicle que vol aparcar. Tots els vehicles, tant de residents com de no residents, poden estacionar-hi de manera lliure i gratuïta fora de l'horari que indiqui la senyalització vertical.

  • Vehicles de residents a la zona verda on es vol aparcar
    Els vehicles l’impost dels quals es paga a la ciutat i els propietaris dels quals resideixen en un dels carrers de la zona tenen dret a aparcar en aquella zona verda en condició de resident a la zona. L’estacionament pot tenir una durada d’entre un dia i una setmana. En el moment d'estacionar cal identificar el vehicle al parquímetre amb la matrícula i adquirir el comprovant horari obligatori corresponent. Aquest comprovant té impresa la zona del resident i la matrícula del vehicle estacionat i l'identifica com a vehicle autoritzat.
  • Vehicles de no residents a la zona verda, però residents a Girona
    Els vehicles l’impost dels quals es paga a la ciutat, però els propietaris dels quals no resideixen en un dels carrers de la zona poden aparcar en aquella zona verda en condició de resident a Girona. L’estacionament té una durada màxima de 6 hores, inclòs el migdia. En el moment d'estacionar cal identificar el vehicle al parquímetre amb la matrícula i adquirir el comprovant horari obligatori corresponent.
  • Vehicles de persones que no resideixen a Girona
    Els vehicles de persones que no resideixen a la ciutat també poden estacionar a les zones verdes, dins l'horari de regulació, amb el comprovant horari obligatori visible. L'estacionament té una durada màxima de 2 hores.

Nombre de places

Zona20192020202120222023
Güell-Devesa7457217186931.082
Pedreres-Vista Alegre169151151151271

AVÍS IMPORTANT!
Us recordem que per a poder-vos enviar avisos sobre la pèrdua de la condició de resident a Girona ciutat, o resident a les zones verdes de la Devesa o de les Pedreres, l'Ajuntament de Girona necessita les dades del correu electrònic i el telèfon de la persona titular del vehicle.
Podeu proporcionar-nos aquestes dades a través de la carpeta ciutadana.