Header: Mobilitat i Via Pública

Mobilitat i Via Pública

Parquímetres | Zona verda i zona Blava | Mobilitat i via pública

Com operar amb el parquímetre

Zona verda i zona blava

La nova gestió de la zona verda i la zona blava comporta la introducció de nous parquímetres. Els nous aparells permetran el pagament amb monedes, targetes de crèdit, targetes de crèdit sense contacte i  telèfon mòbil.

A. Residents a la zona verda o a la ciutat

Pagament amb monedes

Cal prémer sobre el teclat per activar-lo. Seguidament, introdueixi el número de matrícula del vehicle i premi el botó verd (la matrícula pot introduir-se mitjançant el teclat alfanumèric capacitiu o a través del lector de codi de barres). El parquímetre consultarà en línia si la matrícula està autoritzada com a resident a la zona o com a resident a la ciutat, i aplicarà les tarifes segons el cas.

Si és resident a la ciutat ha d’inserir les monedes pel temps que desitgi, fins a un màxim de 6 hores.
Si és resident a la zona ha d’inserir les monedes pel temps que desitgi, fins a un màxim de 7 dies correlatius, a raó de 0,35 euros el dia.

Llavors ha de prémer el botó verd. Tot seguit sortirà el comprovant que ha de col·locar de manera visible a l’interior del vehicle.

En el tiquet comprovant hi apareixerà la matrícula del vehicle amb format codi de barres, el qual podrà utilitzar la propera vegada per introduir la matrícula al parquímetre.

En qualsevol moment, vostè pot prémer el botó vermell per cancel·lar l’operació.

Pagament amb targeta bancària

Cal prémer sobre el teclat per activar-lo. Seguidament, introdueixi el número de matrícula del vehicle i premi el botó verd (la matrícula pot introduir-se mitjançant el teclat alfanumèric capacitiu o a través del lector de codi de barres). El parquímetre consultarà en línia si la matrícula està autoritzada com a resident a la zona o com a resident a la ciutat, i aplicarà les tarifes segons el cas.

Si és resident a la ciutat ha d’inserir la targeta bancària i esperar que el parquímetre l’autoritzi a retirar-la. Si la targeta bancària disposa de la tecnologia sense contacte (ContactLess), l’ha de col·locar a l’espai reservat a la lectura de la targeta. Un cop retirada, ha de seleccionar el temps d’estacionament que desitgi, fins a un màxim de 6 hores.

Si és resident a la zona ha d’inserir la targeta bancària i esperar que el parquímetre l’autoritzi a retirar-la. Si la targeta bancària disposa de la tecnologia sense contacte (ContactLess), l’ha de col·locar a l’espai reservat a la lectura de la targeta. Un cop retirada, ha de seleccionar el temps d’estacionament que desitgi, fins a un màxim de 7 dies correlatius, a raó de 0,35 euros el dia.

A continuació ha de prémer el botó verd. Tot seguit sortirà el comprovant que ha de col·locar de manera visible a l’interior del vehicle.

En el tiquet comprovant hi apareixerà la matrícula del vehicle amb format codi de barres, el qual podrà utilitzar la propera vegada per introduir la matrícula al parquímetre.

En qualsevol moment, vostè pot prémer el botó vermell per cancel·lar l’operació.

Pagament amb mòbil - App Aparcar

Aparcar és una aplicació gratuïta per telèfon mòbil, que permet d'una manera còmoda i senzilla, realitzar totes les funcions pròpies dels parquímetres instal·lats al carrer i més.

Anul·lació de denúncia

Els conductors que hagin excedit el límit de l’horari d’estacionament indicat en el comprovant o no hagin obtingut el comprovant podran anul·lar els efectes de la denúncia mitjançant el pagament de 6,85 euros sempre que no hagin passat 24 hores de la denúncia.

Per anul·lar-la, cal prémer el botó blau “anul·lació de denúncia” del parquímetre. A continuació, s’ha d’introduir el número d’anul·lació que consta en la denúncia. Es pot introduir el número d’anul·lació mitjançant el teclat o mitjançant el lector de codi de barres. Un cop el parquímetre ha identificat la denúncia mostrarà l’import a pagar, que haurà d’abonar amb monedes o targeta bancària, i finalment haurà de prémer el botó verd.

B. No residents

Pagament amb monedes

Ha d'inserir les monedes pels temps que desitgi, fins a un màxim de 2 hores.

A continuació ha de prémer el botó verd. Tot seguit sortirà el comprovant, que ha de col·locar de manera visible a l'interior del vehicle.

En qualsevol moment, vostè pot prémer el botó vermell per cancel·lar l'operació.

Pagament amb targeta bancària

Ha d'inserir la targeta bancària i esperar que el parquímetre l'autoritzi a retirar-la. Si la targeta bancària disposa de la tecnologia sense contacte (ContactLess), l'ha de col·locar a l'espai reservat a la lectura de la targeta. Un cop retirada, ha de seleccionar el temps d'estacionament que desitgi, fins a un màxim de 2 hores.

A continuació ha de prémer el botó verd. Tot seguit sortirà el comprovant, que ha de col·locar de manera visible a l'interior del vehicle.

En qualsevol moment, vostè pot prémer el botó vermell per cancel·lar l'operació.

Pagament amb mòbil - App Aparcar

Aparcar és una aplicació gratuïta per telèfon mòbil, que permet d'una manera còmoda i senzilla, realitzar totes les funcions pròpies dels parquímetres instal·lats al carrer i més.

Anul·lació de denúncia

Els conductors que hagin excedit el límit de l'horari d'estacionament indicat en el comprovant o no hagin obtingut el comprovant podran anul·lar els efectes de la denúncia mitjançant el pagament de 6,85 euros sempre que no hagin passat 24 hores de la denúncia.

Per anul·lar-la, cal prémer el botó blau "anul·lació de denúncia" del parquímetre. A continuació s'ha d'introduir el número d'anul·lació que consta en la denúncia. Es pot introduir el número d'anul·lació mitjançant el teclat o mitjançant el lector de codi de barres. Un cop el parquímetre ha identificat la denúncia, mostrarà l'import a pagar, que haurà d'abonar mitjançant monedes o targeta bancària, i finalment haurà de prémer el botó verd.