Header: Mobilitat i Via Pública

Mobilitat i Via Pública

Zona Blava | Mobilitat i Via Pública

La zona blava

En aquestes zones hi poden estacionar tots els vehicles, amb el comprovant horari corresponent emès pel parquímetre, durant el temps màxim de dues hores.

L’objectiu de la zona blava és proporcionar una elevada rotació de vehicles als voltants de zones de serveis amb sector terciari, zones comercials, escoles, etc. amb la finalitat que un màxim nombre de persones es puguin beneficiar de l’avantatge de poder estacionar el vehicle durant un període de temps limitat, dues hores, per dur a terme les seves gestions. D’aquesta manera, altres usuaris també se’n poden beneficiar.

Nombre de places

AnyPlaces zona blava
2023914
2022886
2021886
2020886
20191.057