Header: Mobilitat i Via Pública

Mobilitat i Via Pública

FAQs | Zona verda i blava | Mobilitat i Via Pública

FAQ. Preguntes freqüents.

Zona verda i blava

Què he de fer si m’han denunciat?

Si el vehicle ha estat denunciat es pot procedir a l’anul·lació de la denúncia abonant l’import de 6,85 € en el termini de 24 hores des que ha estat interposada. Aquesta es pot realitzar en qualsevol parquímetre de la ciutat, o a través de l’app “EasyPark” si el tiquet s’ha obtingut mitjançant aquestes aplicacions respectivament. En el cas que no es procedeixi a anul·lar la denúncia dins el termini de les 24 h indicades, es tramitarà la corresponent denúncia d’acord amb el que s’estableix en la normativa sancionadora aplicable. El procediment a seguir es pot consultar en el següent enllaç.

A la zona verda hi pot aparcar qualsevol persona?

Sí, totes les persones poden aparcar els seus vehicles a la zona verda, prèvia obtenció del comprovant emès pel parquímetre. La tarifa dependrà d'on viu el titular del vehicle i d'on paga el seu impost de vehicles de tracció mecànica.

Qui es considera resident a una zona verda?

Les persones titulars d'un vehicle que estan empadronades en algun dels carrers delimitats dins d'aquella zona i que paguen l'IVTM (impost sobre vehicles de tracció mecànica) a la ciutat de Girona.

Què passa si el rebut d'IVTM (impost sobre vehicles de tracció mecànica) es troba pendent de pagament?

Si el rebut d'IVTM dels anys anteriors de l'actual titular del vehicle es troben pendents de pagament, el vehicle no té dret a tarifa de resident.

Quines hores són de pagament, a la zona verda?

A la zona verda de Les Pedreres:
De dilluns a divendres feiners de 9.30 a 13 h i de 17 a 20 h i dissabtes feiners de 9.30 a 13 h.

A la zona verda de Güell-Devesa:
De dilluns a dissabte laborables de 8 a 20 hores.

Fora d’aquest horari, l’estacionament en zona verda és gratuït i lliure.

Quines hores són de pagament, a la zona blava?

L'horari de pagament de la zona blava és de dilluns a dissabte, de 9.30 a 13 h i de 16 a 20 h, excepte la zona blava de Sant Narcís, on l'horari és de dilluns a divendres de 9.30 a 13 h i de 17 a 20 h, i els dissabtes de 9.30 a 13 h. Els dies festius no són de pagament.

Com puc pagar l'estacionament?

L'estacionament es pot pagar:
- Amb els parquímetres
- Amb telèfon mòbil es fa a través de l'aplicació easypark
- Pagant la quota trimestral de la zona verda a través d'aquest enllaç de la seu electrònica de l'Ajuntament de Girona.

Quins mitjans de pagament accepta el parquímetre?

Els parquímetres, tant de zona verda com de zona blava, accepten monedes, targetes de crèdit amb xip o banda magnètica i targetes de crèdit sense contacte.

Sóc resident i no puc pagar la quota trimestral

La quota trimestral només es pot pagar:
- 1r TRIMESTRE: del 20 de desembre al 15 de gener
- 2n TRIMESTRE: del 20 de març al 15 d'abril
- 3r TRIMESTRE: del 20 de juny al 15 de juliol
- 4t TRIMESTRE: del 20 de setembre al 15 d'octubre

On es pot estacionar gratuïtament?

Es pot estacionar gratuïtament i sense haver d'obtenir cap tiquet a les zones verdes i a les zones blaves fora d'horari de regulació. Els diumenges i festius també s'hi pot estacionar gratuïtament. També hi ha els aparcaments dissuassoris arreu de la ciutat (consulteu el plànol de l'oferta de places d'aparcament a Girona per a més informació).

Sóc resident a una zona verda. Puc aparcar-hi un vehicle que no és el meu habitual?

Sí, però si el vehicle no és d'un titular de la mateixa zona verda i en paga l'impost sobre vehicles de tracció mecànica a Girona no tindrà dret a la tarifa reduïda i horari especial de resident. Si el vehicle està registrat a qualsevol altre titular de Girona tindrà dret a la tarifa de no resident a la zona verda però resident a Girona. Si el vehicle està registrat fora de Girona pagarà una tarifa semblant a la de la zona blava.

Amb la tarifa de resident de zona verda, quant de temps puc deixar el cotxe a la mateixa plaça d'aparcament?

Tot i que la tarifa de resident permet pagar fins a una setmana d'aparcament, l'Ordenança municipal de circulació de Girona estableix que el temps màxim que un vehicle pot estacionar a la mateixa plaça és de 72 hores (3 dies). Aquest és el temps mínim que necessita l'Ajuntament per informar de la possible prohibició d'estacionament deguda a treballs de neteja o manteniment, activitats al carrer, trasllats, etc.

Com he d'abonar l'import de la taxa diària de resident a la zona verda?

Per obtenir la taxa diària de resident (d'1 a 6/7 dies) cal abonar l'import complet de tots els dies que es vulgui estacionar. Per exemple, no es poden abonar 0,15 € per estacionar mig dia: cal abonar l'import d'un dia sencer (0,30 €). El parquímetre no permet efectuar pagaments parcials de la tarifa diària de resident.

Tinc una incidència amb els parquímetres. A qui m'he d'adreçar?

L'Ajuntament de Girona assumeix la gestió del servei. Podeu trucar al 972 426 748 (de dilluns a divendres laborables de 9.30 a 13 h i de 16 a 20 h), o per correu electrònic a areablavaiverda@ajgirona.cat

Visc de lloguer en un pis situat dins d'una zona verda. Puc disposar de tarifa de resident?

Per poder disposar de tarifa de resident haureu d'estar empadronat/da en aquesta adreça de la zona verda, ser titular del vehicle que voleu estacionar en la zona verda amb la tarifa de resident i pagar l'impost municipal de vehicles de tracció mecànica a la ciutat de Girona.

El temps màxim d'estacionament a la zona verda varia, si sóc resident o si visc a Girona?

Els residents dins d'una zona verda poden estacionar-hi els seus vehicles (l'impost dels quals es paga a Girona), durant un màxim de 7 dies correlatius. Els residents de Girona, però no residents a la zona verda on volen estacionar, poden aparcar-hi els seus vehicles (l'impost dels quals es paga a Girona) durant un màxim de 6 hores. Les persones de fora de Girona poden aparcar-hi els seus vehicles com a màxim 2 hores.

Quantes places de zona verda i de zona blava hi ha disponibles?

Actualment, a Girona hi ha disponibles 886 places de zona blava i 869 places de zona verda.

Puc aparcar qualsevol tipus de vehicle a la zona verda?

Amb tarifa de resident només s'hi poden aparcar els vehicles que tributin en concepte d'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica a l'Ajuntament de Girona, de més de 2 rodes i que a la fitxa tècnica estigui definit com a turisme, i un nombre de 9 passatgers com a màxim.

Puc comprovar si el meu vehicle té dret a tarifa de resident a la zona verda?

L'autorització de cada vehicle es pot comprovar escrivint la matrícula del mateix a la pàgina de comprovació habilitada a la seu electrònica.

Les zones verdes i blaves es creen per recaptar diners?

No. L'objectiu és facilitar la mobilitat a les persones que han de fer gestions al centre de la ciutat i procurar que els veïns i veïnes tinguin aparcament. Les persones que volen estacionar tot el dia haurien de desplaçar-se a peu, en bicicleta o Girocleta o en transport públic.

La instauració de zones verdes i blaves suposa la fi de l'aparcament gratuït a Girona?

No, la major part dels aparcament de la ciutat són gratuïts i molts estan al costat de les actuals zones blaves i verdes. Aquestes zones de pagament estan pensades especialment pel centre i per aquelles zones que ho han sol·licitat per millorar el comerç.

Qui ha decidit implantar la mesura?

És una iniciativa de l'Ajuntament de Girona de forma conjunta i consensuada amb associacions de veïns i comerciants dels barris afectats.

Existeixen alternatives per als qui treballen al centre però viuen fora de la ciutat?

Sí, actualment hi ha diversos aparcament dissuasoris. Consulteu el plànol de l'oferta de places d'aparcament a Girona per a més informació.

Tinc una incidència amb l’app EasyPark. A qui m'he d'adreçar?

Podeu consultar en la pàgina web d’EasyPark la resolució d’incidències bàsiques o reportar un error en el següent enllaç. Si no trobeu una resposta a la incidència, podeu contactar amb el suport tècnic a través del telèfon 91 123 95 00 o al correu atencion.cliente@easypark.net

Veure totes les respostes