Header: Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Ruta de navegació

Publicador de continguts

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Girona subvencions per a l’estudi sobre l’estat del parc d’habitatge municipal, l’adquisició de 3 habitatges i l’adequació de 3 habitatges municipals

En el marc de la convocatòria de subvencions als ajuntaments per a inversions i l'adquisició d'habitatges destinats a polítiques socials i estudis, plans, programes i projectes locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatge de l’any 2023.

L’Ajuntament de Girona, amb la col·laboració de la Diputació de Girona ha executat les següents accions durant el 2023 en l’àmbit de l’estudi, l’adquisició i la rehabilitació del parc municipal d’habitatges:

  • Rehabilitació i adequació de tres habitatges destinats a polítiques socials, per un import total de 48.378,18 € dels quals, 24.189,09 € són subvencionats per la Diputació de Girona.
  • Adquisició de tres habitatges destinats a polítiques socials, per un import total de 278.450,00 € dels quals 90.000 € són subvencionats per la Diputació de Girona.
  • Continuació de l’estudi sobre l’estat del parc d’habitatge municipal gestionat per l’Oficina Municipal d’Habitatge per un import total de 59.867,50 €, dels quals 10.000,00 € són subvencionats per la Diputació de Girona.

L’Ajuntament, en el marc de les seves competències, a través de l’Oficina Municipal d’Habitatge, gestiona el parc d’habitatge municipal, que a 31 de desembre de 2023 constava de 204 habitatges. 

Per tal de garantir el bon estat dels habitatges municipals, durant els anys 2022 i 2023 es va portar a terme un projecte a través del qual s’identificaven les necessitats de rehabilitació i adequació del parc municipal d’habitatges a través de la licitació d’un servei per realitzar d’un d’estudi i seguiment de l’esmentat parc adjudicat a la Fundació SerGi. 

Tornar