Header: Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Ruta de navegació

Ajuts a la rehabilitació | Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Rehabilitació

Ajuts a la rehabilitació d'edificis i d'habitatges

Línies de subvencions a la rehabilitació que ofereix la Generalitat de Catalunya.

FAQ Rehabilitació | Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

FAQ. Preguntes freqüents

En què consisteixen els ajuts per a la rehabilitació d’habitatges?

Els ajuts per a la rehabilitació consisteixen en:

  • Subvencions a fons perdut d’un percentatge del cost de les obres, i préstecs protegits.
  • Per ajudar a finançar les obres en els elements comuns d’edificis d’ús residencial i en l’interior dels habitatges.

Quines subvencions es poden sol·licitar?

Les subvencions que es poden obtenir depenen del tipus d’obres, i de si s’actua en el conjunt de l’edifici o en un habitatge individual, i es determinen sempre com un percentatge del pressupost que l’Administració reconeix com a susceptible de protegir, amb un import màxim per entitat.

Quines obres poden rebre subvencions?

Les obres subvencionables han de ser de rehabilitació de l’edifici (en cap cas neteja o embelliment), millora de l’accessibilitat (no reparació), adequació de les instal·lacions existents (mai noves instal·lacions), assoliment de l’habitabilitat (no reformes) i millora de la sostenibilitat i eficiència energètica.

Quan es pot sol·licitar aquesta subvenció?

Aquesta subvenció està subjecta a convocatòries anuals, i s’ha de sol·licitar dins dels terminis que les convocatòries especifiquin.

En el quadre que figura més avall podreu comprovar si en aquests moments hi ha alguna convocatòria oberta.

Veure totes les respostes