Header: Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Ruta de navegació

Ajuts per al pagament del lloguer | OMH

Ajuts per al pagament del lloguer

Són subvencions que ofereix la Generalitat de Catalunya per ajudar a pagar el lloguer a arrendataris amb dificultats amb la finalitat de prevenir l’exclusió social residencial.