Header: Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Girona conviu | Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Girona Conviu

Projecte de convivència intergeneracional

Girona Conviu! És un projecte de convivència intergeneracional dirigit a persones menors de 35 anys que siguin estudiants i que vulguin conviure amb persones de més de 65 anys.

Els objectius d’aquesta iniciativa són, per una banda, ampliar les possibilitats d’emancipació de la població estudiant amb ingressos escassos o inestables mitjançant la compartició d’habitatge amb una altra persona per un preu inferior al de mercat i, per altra banda, oferir la possibilitat de combatre la soledat no buscada en persones de més de 65 anys que viuen soles i són autònomes sense que això suposi una pèrdua de la seva capacitat adquisitiva.

Característiques del projecte:

 • El domicili de convivència és on viu la persona major de 65 anys (pot ser propietari/a o llogatera).
 • La relació entre les parts es regula amb un contracte d’habitació temporal amb un preu de lloguer per sota el preu de mercat que es pacta entre les parts.
 • L’Ajuntament de Girona ofereix acompanyament i mediació entre les parts en totes les fases del projecte.

Requisits:

Persones menors de 35 anys:

 1. Estar estudiant a Girona
 2. Ser menor de 35 anys
 3. Tenir capacitat de pagar el preu del lloguer
 4. Tenir disposició per conviure amb una altra persona.

Persones majors de 65 anys:

 1. Disposar d’un habitatge (en el cas que sigui en règim de lloguer caldrà comptar amb el consentiment per escrit de la propietat per rellogar una habitació)
 2. Tenir més de 65 anys
 3. Ser autònoms
 4. Tenir disposició per conviure amb una altra persona.

Més informació

Si voleu rebre informació sobre el projecte podeu enviar un correu electrònic a omh@ajgirona.cat o trucar al 972 419 404.

Inscripcions al programa

Si us voleu inscriure com a interessats/des adjunteu el model de sol·licitud al tràmit en línia.
O bé trucar al 972 419 404 i demanar cita prèvia.

Tràmit en línia Model de sol·licitud