Header: Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Ruta de navegació

Servei de mediació | Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Servei de mediació en habitatges

El servei de mediació en habitatge ofert per la Oficina Municipal d’Habitatge de Girona té la finalitat de poder atendre totes aquelles situacions de vulnerabilitat derivades d’un risc de pèrdua de l’habitatge habitual.

Les persones que poden sol·licitar la intervenció d’aquest servei són aquelles que es trobin en situació d’exclusió social i residencial i es vegin afectades per alguna de les situacions següents:

  • Procés judicial per impagament de lloguer o hipoteca amb grans tenidors.  
  • Procés judicial per expiració legal de contracte de lloguer amb grans tenidors.
  • Procés judicial per situació de precari (ocupació irregular) amb grans tenidors sempre que es compleixin els requisits legals aplicables al supòsit.
  • Haver rebut una notificació per part d’un gran tenidor on s’indiqui una situació que pugui implicar el risc de pèrdua de l’habitatge habitual.
  • Haver rebut una notificació per part d’un gran tenidor amb una proposta de Lloguer Social Obligatori.

Qualsevol persona que es trobi en algun d’aquests supòsits, és recomanable que es posi en contacte al més aviat possible amb el servei a través dels contactes indicats a continuació.