Header: Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Ruta de navegació

Promoció d'habitatges de protecció oficial | Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Promoció d'habitatges de protecció oficial

Promocions en curs a Girona

Cal estar inscrit al Registre de sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial.

Habitatges de venda a Domeny


Promoció d'habitatges que s'han fet

Vivendes de Girona, SAU és una societat municipal que té com a objecte principal la promoció d’habitatge públic del municipi de Girona.

Les promocions que s’han executat fins ara han estat:

 • Mas Ramada 1
  Situada al carrer Aurora Bertrana Salazar núm. 17 a 31
  En aquesta promoció hi havia 8 habitatges unifamiliars en règim de compravenda
 • Mas Ramada 2
  Situada al carrer Germans Lumière núm. 18 a 32
  En aquesta promoció hi havia 8 habitatges unifamiliars en règim de compravenda
 • Aurora 1
  Situada al carrer Aurora Bertrana Salazar núm. 6 a 8
  En aquesta promoció hi havia 12 habitatges en règim de compravenda i 6 en règim de lloguer.
 • Aurora 2
  Situada al carrer Aurora Bertrana Salazar núm. 2 a 4
  En aquesta promoció hi havia 12 habitatges en règim de compravenda i 6 en règim de lloguer.
 • Mas Masó
  Situada als carrers Agudes núm. 69 i Matilde Alís Clopés núm. 1
  En aquesta promoció hi havia 34 habitatges en règim de compravenda i 33 en règim de lloguer.
 • Guadiana 
  Situada al carrer Guadiana núm. 29
  En aquesta promoció hi havia 29 habitatges en règim de lloguer.
 • Plaça de Braus
  Situada al carrer Torín núm.8
  En aquesta promoció hi havia 22 habitatges en règim de lloguer.

Els habitatges d’aquestes promocions que són en règim de lloguer són gestionats per l’Oficina Municipal d’Habitatge de l’Ajuntament de Girona.