Header: Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Ruta de navegació

Publicador de continguts

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Girona subvencions per a l’estudi sobre l’estat del parc d’habitatge municipal, l’adquisició de 3 habitatges i l’adequació de 4 habitatges municipals

En el marc de la convocatòria de subvencions als ajuntaments per a inversions i l'adquisició d'habitatges destinats a polítiques socials i estudis, plans, programes i projectes locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatge de l’any 2022.

L’Ajuntament de Girona, amb la col·laboració de la Diputació de Girona ha executat les següents accions durant el 2022 en l’àmbit de l’estudi, l’adquisició i la rehabilitació del parc municipal d’habitatges:

  • Adquisició de 3 habitatges destinats a polítiques socials, per un import total de 346.245,86€ dels quals 90.000 € són subvencionats per la Diputació de Girona.
  • Estudi sobre l’estat del parc d’habitatge municipal gestionat per l’Oficina Municipal d’Habitatge, per import total de 26.607,77€ dels quals 10.000 € són subvencionats per la Diputació de Girona.
  • Rehabilitació i adequació de quatre habitatges destinats a polítiques socials, per un import total de 91.307,08€ dels quals, 36.954,96€ són subvencionats per la Diputació de Girona.

L’Ajuntament, en el marc de les seves competències, a través de l’Oficina Municipal d’Habitatge, gestiona el parc d’habitatge municipal, que a 31 de desembre de 2022 constava de 193 habitatges. 

Per tal de garantir el bon estat dels habitatges municipals, durant el 2022 s’ha iniciat un projecte a través del qual s’identifiquen les necessitats de rehabilitació i adequació del parc municipal d’habitatges a través de la licitació d’un servei per realitzar d’un d’estudi i seguiment de l’esmentat parc adjudicat a la Fundació SerGi. 
 

Tornar