Header: Girona emprèn

Girona emprèn

Ruta de navegació

Documents | Girona Emprèn

Documents

Normativa empresa i treball autònom

Estratègia empresarial

Forma jurídica

Anàlisi del mercat

Finançament

Comunicacions i tràmits d’obertura

* El tràmit d'obertura de l'establiment dependrà del tipus de catalogació de l'activitat i els metres quadrats del local. Ho podeu consultar a activitats econòmiques de l'Ajuntament de Girona.

Obertura locals comercials

Creixement

Empresa cooperativa

Les TIC a l’empresa

Qualitat a l’empresa

Responsabilitat social empresarial

Defensa i protecció del medi ambient

Igualtat d'oportunitats

Prevenció de riscos laborals

Normativa d'accessibilitat

Altres