Header: Girona emprèn

Girona Emprèn

Ruta de navegació

Seguiment del projecte emprenedor | Girona Emprèn

Seguiment del projecte emprenedor

Oferim una continuïtat en els assessoraments a les persones emprenedores que hagin iniciat l’activitat.

Objectiu

Realitzar un seguiment a la persona emprenedora després de l’inici de l’activitat amb la finalitat d’ajudar a les empreses de recent creació a consolidar el seu projecte.

Accions

  • Assessorament individualitzat a la persona emprenedora per l’acompanyament en el procés de consolidació del projecte empresarial durant els primers anys d’activitat.

A qui s’adreça?

A totes les empreses de nova creació que vulguin realitzar un seguiment del seu projecte empresarial.