Header: Girona emprèn

Girona Emprèn

Laboratori Social d’Innovació | Girona Emprèn

El Laboratori Social d’Innovació s’impulsa des del Girona Emprèn com un projecte per millorar la cohesió social i econòmica de la ciutat afavorint la innovació, fomentant l’aprenentatge i la creació col·laborativa. 

El propi nom recull les seves funcions: Laboratori per fer i aprendre; Social, de les persones i perquè es treballa de forma col·laborativa i Innovació, per buscar solucions i idees que aporten valor i resultats diferents a resulta de la seva cocreació. 

El laboratori es construeix en base a tres espais que són:

  • Espai coneixement. Es programen activitats tant formatives (càpsules/cursos) com divulgatives (jornades/conferències), d’altres més reflexives (debats/tertúlies) per compartir i generar nou coneixement en col·laboració amb la ciutadania, agents i entitats. Podeu trobar més informació a l’agenda i podeu suggerir temàtiques i activitats enviant un missatge a la bústia labgi@ajgirona.cat
  • Espai fabricació. El “Taller del Laboratori” concebut com un espai obert maker per a la creació col·laborativa amb tecnologia digital.
  • Espai cocreació. Impulsant i/o donant suport a iniciatives/reptes de la comunitat, de les empreses i/o de l’administració per aconseguir solucions més innovadores, disruptives i/o de major valor afegit amb tècniques i metodologies d’innovació oberta i cocreació. 

    L’embrió del Laboratori Social d’Innovació i la primera iniciativa de cocreació col·laborativa ha estat l’ExperienciaLabGi. Experiència LabGi! és un projecte impulsat per Girona Emprèn per avaluar l’impacte de les tècniques i metodologies de la innovació oberta i cocreació en la competitivitat i consolidació de les empreses.

Publicador de continguts

Agenda Tota | LabGI | Girona emprèn (Laboratori Social d’Innovació)

Agenda

 

Logos SOC + Generalitat + SEPE + UE Fons social FSE

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, finançat pel Servicio Público de Empleo Estatal i cofinançat en un 50% per l’FSE
  • Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)
  • Generalitat de Catalunya
  • Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social - Servicio Público de Empleo Estatal
  • Fons Social Europeu (FSE)