Header: Girona emprèn

Girona Emprèn

Ruta de navegació

Càpsules tecnològiques | Girona Emprèn

Càpsules tecnològiques

Vídeo càpsules informatives i formatives sobre tecnologies, les seves aplicacions i com introduir-se en el seu coneixement per a l’ús personal o per a projectes professionals o per a la comunitat.

Càpsules informatives TIC (vídeos i títol) | Girona Emprèn

Càpsules informatives

Sèrie de 6 vídeos de curta durada (màxim 5 minuts) on s’explica una tecnologia i les seves aplicacions.

Càpsules Xerrades TIC (vídeos i títol) | Girona Emprèn

Xerrades

Càpsules formatives TIC (vídeos i títol) | Girona Emprèn

Càpsules formatives

Sèrie de 3 vídeos tutorials sobre com aplicar aquestes tecnologies en petits projectes que es poden fer a casa o a l’escola. 

Càpsules Cursos formatius TIC (vídeos i títol) | Girona Emprèn

Cursos formatius