Header: Girona emprèn

Girona Emprèn

Ruta de navegació

Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) | Girona Emprèn

Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE)

El Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) de l’Ajuntament de Girona permet realitzar el tràmit d’alta i de baixa com a treballador autònom.

Objectiu

El Punt PAE permet oferir a les persones emprenedores una simplificació amb el procediment d’alta com a treballadors autònoms mitjançant la seva presentació en un únic tràmit.

Accions

  • Informem sobre les característiques, marc legal, aspectes mercantils rellevants, i fiscalitat de les diverses formes jurídiques.
  • Realitzem el tràmit d’alta d’empresaris individuals (autònoms) mitjançant la presentació del Document Únic Electrònic (DUE).
  • Informem sobre les ajudes i incentius per la creació d’empreses.

A qui s’adreça?

A totes les persones emprenedores que vulguin donar-se d’alta com a empresàries individuals.