Header: Girona emprèn

Girona emprèn

Ruta de navegació

Aula virtual | Girona Emprèn

Aula virtual

Recursos en vídeo realitzats pel servei Girona Emprèn sobre aspectes bàsics per la creació d’una empresa i els principals errors a l’hora d’emprendre.

Principals errors a l'hora d'emprendre (vídeos i títol) | Girona Emprèn

Principals errors a l'hora d'emprendre

Sèrie d’onze vídeos sobre els principals errors a l’hora d’emprendre i aspectes que s’han de tenir en compte en el moment d’engegar un negoci: la idea, el pla d’empesa, les emocions, la forma jurídica, l’organització de l’empresa, el local, l’estudi de mercat, etc. 

Aspectes bàsics per la creació d’una empresa (només títol) | Girona Emprèn

Aspectes bàsics per la creació d’una empresa

Càpsules informatives sobre aspectes bàsics per la creació d’una empresa com pot ser la capitalització de l’atur, la quota d’autònoms, etc.

Vídeo: Capitalització i compatibilització de l'atur | Aula virtual | Girona Emprèn

Capitalització i compatibilització de l'atur

Data enregistrament: 14/05/2020

Vídeo: La quota d'autònoms | Aula virtual | Girona Emprèn

La quota d'autònoms

Data enregistrament: 26/05/2020

Vídeo: Tarifa plana per a autònoms societaris | Aula virtual | Girona Emprèn

Tarifa plana per a autònoms societaris

Data enregistrament: 26/10/2020

Podeu veure tots els vídeos de l’aula virtual a la llista de reproducció vídeos tutorials de Girona Emprèn.