Header: Girona emprèn

Girona Emprèn

Ruta de navegació

Assessorament i atenció individualitzada | Girona Emprèn

Assessorament i atenció individualitzada

Acompanyament individual en tot el procés de desenvolupament de la idea de negoci fins a la creació de l’empresa.

Objectiu

L’objectiu del servei és oferir a les persones emprenedores informació sobre el conjunt de serveis, ajuts i recursos que té a l’abast, audiència i disseny d’un itinerari personalitzat i formació en emprenedoria i gestió empresarial, i acompanyament individual i personal en tot el procés de desenvolupament de la idea de negoci fins a la creació de l’empresa.

Accions

  • Informació i orientació sobre els serveis de Girona Emprèn.
  • Atenció individualitzada a la persona emprenedora.
  • Assessorament mitjançant itineraris personalitzats en tot el procés d’emprendre. De la idea de negoci fins a la creació de l’empresa.

A qui s’adreça?

  • A totes les persones que vulguin emprendre un projecte empresarial.