Header: Girona emprèn

Girona emprèn

Ruta de navegació

Suport en la recerca de finançament | Girona Emprèn

Suport en la recerca de finançament

Informem i assessorem sobre les possibles vies de finançament per iniciar un projecte d’emprenedoria

Objectiu

Donem suport a les persones emprenedores en la seva recerca de les diverses fonts de finançament amb la finalitat de que el projecte pugui disposar dels suficients recursos inicials per poder-lo desenvolupar.

Vies de finançament que assessorem:

A qui s’adreça?

A totes les persones que vulguin emprendre i necessiten finançament.