Header: Girona emprèn

Girona Emprèn

Ruta de navegació

Suport a l’economia social i cooperativa | Girona Emprèn

Suport a l’economia social i cooperativa

Desenvolupem un assessorament específic per aquells projectes cooperatius i d’economia social.

Objectiu

Realitzem actuacions específiques per donar a conèixer l’economia social i solidària a Girona i fomentar-ne iniciatives amb un impacte afegit pel territori.

Accions

  • Informació i sensibilització sobre l’economia social i cooperativa.
  • Informació, orientació i assessorament integral en l’inici de projectes cooperatius i de l’economia social.
  • Suport en la transformació a una empresa cooperativa.
  • Col·laboració amb els diferents agents territorials i sectorials.

A qui s’adreça?

A totes les persones que vulguin emprendre un projecte d’economia social i solidària.