Header: Girona emprèn

Girona Emprèn

Ruta de navegació

Butlletí electrònic | Girona Emprèn

Subscripció al butlletí electrònic

Aquest butlletí conté informació de recursos, iniciatives i activitats relacionades amb la tecnologia, la innovació oberta i la cocreació del Laboratori Social d'Innovació. El butlletí té una periodicitat trimestral.

Formulari de subscripció

Tractament de dades personals

Responsable del tractament: Ajuntament de Girona. Encarregada del tractament: Acrecenta Solucions, SL. Finalitat: gestionar la vostra subscripció al butlletí d'informació. Drets: podeu exercir-los a través d'aquest enllaç. Més informació a la web de Dades personals.