Header: Girona emprèn

Girona Emprèn

Ruta de navegació

Consolidació i creixement empresarial | Girona Emprèn

Consolidació i creixement empresarial

Realitzem assessoraments a aquelles empreses en actiu en una fase de consolidació o de creixement.

Objectiu

Revisar el model de negoci i maximitzar els seus recursos i estructura permet que les empreses siguin més competitives i eficients en el seu dia a dia.

Accions

  • Consolidació. Realitzem tutories per la consolidació de les noves activitats econòmiques mitjançant assessoraments específics i amb la recerca d’eines que donin suport al seu enfortiment.
  • Creixement. Desenvolupem assessoraments per fomentar el creixement de les empreses gironines mitjançant la valoració de noves línies de negoci i projectes d’ampliació.

A qui s’adreça?

A totes les empreses en actiu que vulguin realitzar un assessorament de consolidació o creixement empresarial.