Header: Educació

Educació

Ruta de navegació

Escolarització educació infantil 0-3 anys (títol) | Educació

Escolarització educació infantil de primer cicle (0-3 anys)

Escoles Bressol (baner matriculació) | Educació

Escolarització educació infantil 0-3 anys (calendari) | Educació

Escolarització eebb (calendari - requadre groc) | Educació

La cita prèvia per a la preinscripció estarà activa online a partir del 3 de maig

Documentació preinscripció eebb | Educació

Documentació

Per formalitzar la preinscripció cal presentar original i fotocòpia.

DNI, NIE o passaport del pare/mare, tutor/a o guardador/a de fet

En cas d'estrangers comunitaris, cal aportar el document d'identitat del país d'orígen.

Llibre de família o certificat de naixement

Si l'alumne/a està en situació d'acolliment, cal la resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Les dades d'identificació o filiació per a l'alumnat estranger podran acreditar-se amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar.

Si correspon, a l'efecte del barem:

  • Renda garantida de ciutadania: acreditació de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica.
  • Certificat de discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne/a, el pare, la mare, tutor/a o els germans.
  • Carnet de família nombrosa o monoparental vigent
  • Domicili laboral dins zona influència: per acreditar-ho cal aportar un certificat d'empresa o contracte laboral. Per autònoms domicili acreditat a l'Agència Tributària.

Escolarització educació infantil 0-3 anys (portes obertes) | Educació

Escolarització educació infantil 0-3 anys (demanar cita prèvia) | Educació

Escolarització educació infantil 0-3 anys (díptic informatiu) | Educació

Escolarització educació infantil 0-3 anys (preus i horaris) | Educació

Escolarització educació infantil 0-3 anys (mapa zones) | Educació

Escolarització educació infantil 0-3 anys (normativa) | Educació