Header: Educació

Educació

Ruta de navegació

Projecte singular | Educació

Projecte singular

El projecte singular és una modalitat de Programa de Diversificació Curricular per alumnat de 3r i 4t d'ESO. Aquests programes permeten organitzar de manera diferent els continguts i matèries del currículum per facilitar a l'alumnat que hi accedeix l'aprenentatge de les competències clau de l'etapa. Inclouen també un àmbit pràctic que, en el cas dels projectes singulars, l'alumnat realitza en un entorn laboral real durant un màxim de 12 hores setmanals.

Està pensat per tal que hi accedeixi alumnat amb un marcat interès pel món laboral i activitats pràctiques, però que té dificultats acadèmiques, està desmotivat pels estudis i compta amb un alt grau de desconnexió del sistema educatiu. 

Fulletó informatiu

Projecte singular: Objectius del projecte | Educació

Objectius del projecte

El projecte singular té per objectius que l'alumnat que hi participa pugui:

 • Assolir les competències bàsiques de l'etapa
 • Adquirir habilitats personals necessàries per a la vida adulta i professional
 • Acreditar el graduat d'Educació Secundària Obligatòria

A més a més, la realització d'aquest projecte motiva l'aprenentatge i interès de l'alumnat per diferents perfils professionals i incentiva que continuïn la seva formació més enllà d'aquesta etapa educativa.

Projecte singular: La suma d'esforços garanteix l'èxit | Educació Duplica 1

La suma d'esforços garanteix l'èxit

La realització del projecte singular neix d'un conveni entre el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Girona i cada centre educatiu participant, que s'acaba concretant en acords amb els diferents centres d'activitat pràctica. L'èxit d'aquest projecte és fruit de la suma d'esforços per part dels diferents agents implicats en tot el procés: 


L'ajuntament ofereix el marc general de realització del projecte, prepara els convenis de col·laboració i dona suport als centres educatius i als centres d'activitat pràctica en el desenvolupament del programa. Per la seva banda els centres educatius seleccionen l'alumnat i s'encarreguen del seguiment de l'estada i els centres d'activitat pràctica acullen l'alumnat i col·laboren en la seva formació.

Actualment, a la ciutat de Girona tenen projecte singular un total de 12 centres educatius:

 • Institut Narcís Xifra i Masmitjà (Projecte Caleidoscopi)
 • Institut Santiago Sobrequés (Projecte singular Sobrequés)
 • Institut Jaume Vicens Vives (Projecte Fractal)
 • Institut Santa Eugènia (Projecte Estímul)
 • Institut Montilivi (Projecte singular Montilivi)
 • Institut Ermessenda de Girona (Projecte Sinergia)
 • Institut Carles Rahola i Llorens (Projecte Esqueix)
 • CEE Font de l'Abella (Projecte Formació-Empresa)
 • Escola La Salle (Projecte Tarlà)
 • Escola FEDAC Sant Narcís (Projecte Xdemà)
 • Escola Bell-lloc del Pla (Projecte Avenç)
 • Escola Maristes (Projecte Impuls)