Header: Educació

Educació

Ruta de navegació

Preus Lleure educatiu | Educació

Preus

El preu de l’activitat és un preu per curs. 

Quantitat de tardes1 tarda2 tardes3 tardes
Preu70 €140 €210 €

Tarifació social per trams de renda

S’ofereix un sistema de tarifació social per trams de renda de les activitats de tardes.

El sistema estableix un esglaonat de preus tenint en compte els llindars de renda de les famílies. D’aquesta manera es redueix el preu a assumir per les famílies amb uns ingressos que no superin els llindars que s’han adoptat.

Als efectes d’aplicació de les bonificacions per trams de renda s’entén per unitat familiar la composta pel fill inscrit, el pare i la mare o els tutors de l’infant inscrit, o la parella de fet del progenitor si conviu al mateix domicili, o les persones encarregades de la guarda i custòdia de l’infant, i també els germans de l’infant inscrit, inclosos els fills d’ambdós membres quan es tracta d’una família reconstituïda.

Als efectes d’aplicació de les bonificacions per trams de renda es consideren membres computables el pare i la mare o els tutors de l’infant inscrit, o la parella de fet del progenitor si conviu al mateix domicili o les persones encarregades de la guarda i custòdia de l’infant.

 
Preus tardes de lleure per tardes i trams
 Tram ATram BTram CTram DTram ETram FTram G
1 tarda20 €25 €30 €40 €50 €60 €70 €
2 tardes40 €50 €60 €80 €100 €120 €140 €
3 tardes60 €75 €90 €120 €150 €180 €210 €
Trams de renda generals
Membres unitat familiarTram A fins aTram B fins aTram C fins aTram D fins aTram E fins aTram F fins aTram G a partir de
213.605 €15.645 €17.006 €18.366 €19.727 €25.849 €25.849 €
316.326 €18.775 €20.407 €22.040 €23.672 €31.019 €31.019 €
419.047 €21.904 €23.808 €25.713 €27.618 €36.189 €36.189 €
521.768 €25.033 €27.209 €29.386 €31.563 €41.358 €41.358 €
624.489 €28.162 €30.611 €33.060 €35.508 €46.528 €46.528 €
727.209 €31.291 €34.012 €36.733 €39.454 €51.698 €51.698 €
829.930 €34.420 €37.413 €40.406 €43.399 €56.868 €56.868 €


Descomptes
En el curs 2024/2025 es preveu l’aplicació de descomptes per família nombrosa i monoparental. En ambdós casos s’aplicarà un 10% de descompte podrà completar al tram de renda, en cas d’haver-lo sol·licitat.

Pagaments | Com es fa el pagament?

El pagament es pot fer com a pagament únic o bé fraccionat en dues dates. La previsió de les cartes de pagament és la següent: 

  • Pagament únic: Del 23 de setembre a l'1 d’octubre del 2024
  • Pagament fraccionat: Del 23 de setembre a l'1 d’octubre del 2024 el primer pagament i del 4 de novembre a l'11 de novembre al 2024 el segon pagament. 

Un cop assignada la plaça s’envia un correu a les famílies i al centre avisant que ja s’han adjudicat les places i els grups.

Les famílies que hagin sol·licitat bonificació per trams de renda hauran d’omplir l’autorització i entregar-la abans del 5 d’octubre per tal de verificar la informació econòmica.

El pagament només es pot fer a través del banc, NO s’acceptaran pagaments en efectiu.

IMPORTANT: En cas de sol·licitar pagament fraccionat, es generaran dues cartes de pagament. Cal estar alerta a l’hora d'efectuar el pagament i no confondre les dues cartes: mireu la data de venciment, que és diferent.