Header: Educació

Educació

Ruta de navegació

Pla local d'infància i adolescència (PLIA) | Educació

Pla local d'infància i adolescència (PLIA)

El Programa Ciudades Amigas de la Infancia (CAI) va ser creat l’any 2001 per UNICEF Espanya amb l’objectiu de promoure l’aplicació de la Convenció sobre els Drets de l’Infant als municipis espanyols. A través del programa CAI, UNICEF reconeix cada dos anys la tasca de governs locals mitjançant l’entrega del Segell Reconeixement Ciutat Amiga de la Infància.

L'Ajuntament de Girona ha presentat la candidatura com a Ciutat Amiga de la Infància durant l'any 2016.

Dos requisits imprescindibles per obtenir el segell de reconeixement són que el municipi disposi de:

 1. Pla d’Infància i Adolescència de Girona 
 2. Consell d’Infants i adolescents a la ciutat 

El Pla local d'infància i adolescència de Girona va ser aprovat pel Ple de l'Ajuntament en data 1 d'agost de 2016.

El Pla aprovat el 2016 és vigent malgrat això, Girona ha iniciat el treball de renovació del Pla que es preveu tenir a punt durant el 2021.

Què és

És un Pla Estratègic que ha de servir de guia per ordenar i definir les prioritats en temes d’infància i adolescència a la ciutat. Comptem que ha de tenir elements imprescindibles com:

 • Transversalitat internament entre les àrees implicades de l’Ajuntament
 • Participació de les entitats, grups i col·lectius de la ciutat, inclosos els mateixos infants i adolescents

Fases

Es plantegen aquestes tres fases per a l’elaboració del PLIA:

 • Diagnosi
 • Elaboració de les Línies estratègiques
 • Pla d'actuació

Diagnosi

Recollida d’informació partint de tres fonts diferents:

 1. Informe Sociodemogràfic. Recull d’informació quantitativa, extreta de diferents fonts (UMAT, Idescat…), que reflecteix la situació actual.
 2. Mapa de recursos i serveis. Recull de serveis i recursos adreçats a la infància i adolescència de la ciutat.
 3. Tallers participatius. Espais de debat per recollir, a partir de diferents visions i valoracions, informació qualitativa sobre la situació del col·lectiu de 0 a 18 anys.

Elaboració de línies estratègiques

A partir de l’anàlisi de la diagnosi i les aportacions dels tallers participatius s’elaborarà una proposta de línies estratègiques, que s’hauran de consensuar per definir les prioritàries en una sessió de treball amb representants dels àmbits implicats en els tallers participatius.

La finalitat és disposar d’un document que ha de servir de base, per a la concreció d’un Pla d’Acció per determinar les accions prioritàries a dur a terme i que poden implicar administracions i entitats ciutadanes de la ciutat.

El dia 30 d'abril va tenir lloc una sessió de treball amb participants de tots els tallers deliberatius (tècnics, polítics, consells sectorials, docents, famílies, infants i adolescents). En aquesta sessió es van presentar les línies estratègiques, per àmbits, que van sorgir de les sessions desenvolupades en la fase de diagnosi. Els diferents agents van treballar en la priorització d'aquestes línies.

Pla d'actuació

El Pla d’Actuació, és concebut com a fase III de tot el procés, amb aquest es fa un pas endavant en termes de concreció estratègica del PLIA. Un exercici propositiu que n’ha atès els principis i els criteris d’execució, i que n’ha previst i garantit alhora la incorporació de les línies estratègiques d’intervenció transversals.

L’objectiu del Pla d’Actuació doncs és:

 1. Fer un pas endavant en temes de concreció estratègica del PLIA
 2. Definir de forma compartida, actuacions que omplin de contingut les línies d’actuació estratègiques que configuren als 6 àmbits temàtics.

La concreció de tot el conjunt d’actuacions estratègiques mitjançant aquest Pla d’Actuació esdevé el punt de referència a l’hora de desplegar el PLIA, i pren com a punt de partida tot el treball escomès de forma compartida.