Header: Educació

Educació

Ruta de navegació

Pla local d'infància i adolescència (PLIA) | Educació

Pla local d'infància i adolescència (PLIA)

El Programa Ciudades Amigas de la Infancia (CAI) va ser creat l’any 2001 per UNICEF Espanya amb l’objectiu de promoure l’aplicació de la Convenció sobre els Drets de l’Infant als municipis espanyols. A través del programa CAI, UNICEF reconeix cada dos anys la tasca de governs locals mitjançant l’entrega del Segell Reconeixement Ciutat Amiga de la Infància. L'Ajuntament de Girona va presentar la candidatura com a Ciutat Amiga de la Infància durant l'any 2016.

Dos requisits imprescindibles per obtenir el segell de reconeixement són que el municipi disposi de:

 1. Pla d’Infància i Adolescència de Girona
 2. Consell d’Infants i adolescents a la ciutat 

El Pla local d'infància i adolescència és un pla estratègic que ha de servir de guia per ordenar i definir les prioritats en temes d’infància i adolescència a la ciutat. Ha de tenir elements imprescindibles com:

 • Transversalitat internament entre les àrees implicades de l’Ajuntament
 • Participació de les entitats, grups i col·lectius de la ciutat, inclosos els mateixos infants i adolescents

El primer Pla local d'infància i adolescència de Girona va ser aprovat pel Ple de l'Ajuntament l'agost de 2016. 

El Pla vigent actualment es va aprovar el novembre de 2023 i engloba actuacions previstes pel període de 2023 a 2025. S’organitza a partir de 7 eixos:

 • Eix 1. Suport a la infància i l’adolescència en situació de risc o d’exclusió social
 • Eix 2. Foment de la salut integral de l’infant i adolescent
 • Eix 3. Contribució a l’equitat i a la qualitat educativa
 • Eix 4. Promoció del lleure, la cultura i l’esport entre els infants i adolescents
 • Eix 5. Participació de la infància i l’adolescència de la ciutat
 • Eix 6: Promoció de l’espai públic amb la mirada de la infància i l’adolescència
 • Eix 7: Relació local-global: sostenibilitat, cooperació i diversitat

Per cada eix es detallen línies estratègiques, objectius específics i actuacions. En total, aquest Pla recull 17 línies estratègiques, 34 objectius específics i 100 actuacions.