Header: Educació

Educació

Ruta de navegació

Programa d'absentisme | Educació

Programa d'absentisme

El programa d’absentisme escolar es defineix com un espai per donar resposta a la problemàtica multidimensional de l’absentisme escolar, que busca crear espais des treball des d’una mirada més enllà de les respostes reactives per avançar cap a propostes des de l’acompanyament i la prevenció. El desplegament del programa se situa sota els principis de l’equitat; per reduir les desigualtats d’oportunitats vinculades a l’àmbit cultural, econòmics i socials, i el principi de la coresponsabilitat; entès com el compromís de l’administració per garantir el ple dret a l’educació.

Amb la voluntat de garantir el dret fonamental a una escolarització complerta dels infants i joves de Girona, el programa d’absentisme estableix la figura d’una tècnica d’absentisme de ciutat. La funció principal és donar suport als serveis, centres educatius i agents implicats que realitzen accions destinades a l’eradicació de l’absentisme escolar, i que s’estructura en les següents línies estratègiques:

  • Reforçar les accions de prevenció de l’absentisme escolar
  • Promoure l’ús del protocol d’absentisme
  • Realitzar una diagnosi de les dades d’absentisme de la ciutat
  • Consolidar les accions de reforç positiu dirigides a famílies i alumnat

Presentació memòria Programa d'Absentisme | Educació

Programa d'absentisme de la ciutat (documents adjunts) | Educació

Memòries del Programa d'Absentisme

Memòria curs 2022-23

Memòries cursos 2020-21 i 2021-22

Plans de Treball del Programa d’Absentisme

Pla de Treball curs 2023-24

Pla de Treball curs 2022-23