Header: Educació

Educació

Ruta de navegació

Projecte Rossinyol | Educació

Projecte Rossinyol

El Projecte Rossinyol és un programa desenvolupat per una xarxa d’universitats europees que es basa en la relació entre mentors (estudiants universitaris voluntaris) i mentorats (alumnes de primària i secundària d’origen estranger) i té com a finalitat afavorir la inclusió i la integració social, cultural i lingüística de l’alumnat nouvingut mitjançant l'ús de la llengua i el coneixement de la ciutat. Es basa en el treball voluntari de l’alumnat universitari que fa de mentor/a, acompanya al llarg del curs, a un alumne/a d’un institut o d’una escola de Girona.

A Girona, el projecte Rossinyol és un projecte de mentoria liderat per la Universitat de Girona, en el qual l’Ajuntament de Girona s’hi adhereix l’any 2009 juntament amb altres municipis (Salt, Figueres, Palamós, la Bisbal, Lloret de Mar, Palafrugell, etc) amb l’objectiu d’afavorir la integració social, cultural i lingüística de l’alumnat nouvingut a la ciutat. La concreció de l’activitat es formalitza a través d'un conveni amb la UdG.

Els mentors esdevenen un referent dels nois i noies en mentoria, als quals acompanyen perquè coneguin diferents espais del seu municipi, àmbits de lleure i producció cultural, etc. Per així afavorir el seu desenvolupament i consolidar la seva integració social, cultural i lingüística. Els mentors reben formació, se’ls assigna un tutor de la Universitat de Girona i reben uns diners de butxaca. A més, se’ls dona certificats per la formació i per la tasca realitzada i se’ls reconeixen crèdits de reconeixement o de lliure configuració.

L’últim curs 2022-2023, el Projecte Rossinyol ha comptat amb 33 parelles participants:

  • 33 persones mentores estudiants de la UdG
  • 33 persones mentorades dels centres educatius de la ciutat

Les 3 parelles de mentoria que s'han format entre l'alumnat de l'Institut Santa Eugènia i els estudiants universitaris de la UdG s'emmarquen dins de l'actuació de Mentoria Educativa del Pla de recuperació, transformació i resiliència (Finançat per la Unió Europea - Next Generation EU).  

Objectius:

  1. Afavorir la integració cultural, social i lingüística dels alumnes d’origen estranger (mentorats/des) 2. 3. 4. 5.
  2. Col·laborar activament en les estratègies d’èxit acadèmic dels mentorats/des.
  3. Incrementar, fer créixer les expectatives formatives i educatives dels mentorat/des.
  4. Formar en l’àmbit de la diversitat cultural als estudiants universitaris (mentors/es).
  5. Sensibilitzar la comunitat universitària en l’àmbit de la diversitat cultural.