Header: Educació

Educació

Ruta de navegació

Oficina Municipal d'Escolarització (OME) | Educació

Oficina Municipal d'Escolarització (OME)

L'Oficina Municipal d’Escolarització és un servei d'orientació i assessorament en qüestions d'escolarització adreçat bàsicament a les famílies amb fills en edat d'escolarització obligatòria.
És també un servei de suport a diferents professionals que intervenen en el procés i anàlisi de dades entorn de l'escolarització.

Us hi podeu adreçar per:

  • Sol·licitar plaça escolar de 0 a 16 anys.
  • Informar-vos dels centres educatius i l'oferta escolar de la ciutat.
  • Conèixer el funcionament de la preinscripció i la matrícula.
  • Demanar qualsevol altra informació relacionada amb l'escolarització dels vostres fills/es.

Orientació, assessorament i suport en el procés d'escolarització

OME:
C. Ciutadans, 3 - 17004 GIRONA
972 010 280
ome@ajgirona.cat
Cita prèvia telefònica

 

preinscripcio.gencat.cat

Informació de la preinscripció i matrícula | Educació

Preinscripció i matriculació (menú botons) | Educació