Header: Educació

Educació

Ruta de navegació

Curs 2022-2023 Escolarització infantil i primària

Escolarització. Infantil, Primària i Secundària Obligatòria

Curs 2022-2023

Preinscripció i matriculació (enllaç gene) | Educació

Calendari de preinscripció i matrícula del curs 2022-23 (baner) | Educació

Baner preinscripció curs 2021-22 | Educació

Baner preinscripció 1er ESO curs 2021-22 | Educació

Zonificació curs 2022-2023 | Escolarització | Educació

Zonificació escolar de Secundària 2022-2023 | Educació

Zonificació escolar i adscripcions de Secundària curs 2022-2023

Escolarització curs 2021-2022 (títol) | Educació

Curs 2021-2022

Preinscripció i matriculació - Normativa | Educació

Normativa

  • Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya.
  • Resolució  EDU/464/2022, de 24 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2022-2023
  • DECRET 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics (en allò que la regulació del nou Decret no entra encara en vigor).