Header: Educació

Educació

Ruta de navegació

Curs 2021-2022 Escolarització infantil i primària

Escolarització. Infantil, Primària i Secundària Obligatòria

Proper curs 2021-2022

Preinscripció d'Educació Infantil (2n cicle) i Primària
[de P3 a 6è]

Del 15 al 24 de març del 2021

 

Preinscripció d'Educació Secundària Obligatòria
[de 1r a 4t d'ESO]

Del 17 al 24 de març del 2021

Baner preinscripció curs 2021-22 | Educació

Preinscripció i matriculació (enllaç gene) | Educació

Zonificació | Escolarització | Educació

Zonificació escolar de Secundària 2021-2022 | Educació

Zonificació escolar de Secundària curs 2021-2022

Preinscripcions a Infantil, primària i ESO | Escolarització | Educació

Curs actual 2020-2021

És obligatori demanar cita prèvia a l'OME i portar la següent documentació:

  • Empadronament o justificant d'haver demanat cita prèvia per a realitzar el tràmit d'empadronament.
  • DNI pare, mare, tutor o tutora i menor si en te
  • Llibre de família o certificat de naixement
  • Carnet de vacunes

Zonificació | Escolarització | Educació

Zonificació escolar de Secundària | Educació

Zonificació escolar de Secundària curs 2020-2021

Codis centres i número d'identificació de l'alumne/a | Educació

Codis centres i número d'identificació de l'alumne/a