Header: Educació

Educació

Ruta de navegació

Curs 2021-2022 Escolarització infantil i primària

Escolarització. Infantil, Primària i Secundària Obligatòria

Curs 2021-2022

Baner preinscripció curs 2021-22 | Educació

Baner preinscripció 1er ESO curs 2021-22 | Educació

Preinscripcions general | Educació

Zonificació | Escolarització | Educació

Zonificació escolar de Secundària 2021-2022 | Educació

Zonificació escolar i adscripcions de Secundària curs 2021-2022

Preinscripció i matriculació - Normativa | Educació

Normativa

  • Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya.
  • Resolució EDU/596/2021, de 2 de març,per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2021-2022
  • DECRET 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics (en allò que la regulació del nou Decret no entra encara en vigor).