Header: Educació

Educació

Ruta de navegació

Curs 2021-2022 Escolarització infantil i primària

Escolarització. Infantil, Primària i Secundària Obligatòria

Proper curs 2021-2022

Baner preinscripció curs 2021-22 | Educació

Baner preinscripció 1er ESO curs 2021-22 | Educació

Preinscripcions general | Educació

Zonificació | Escolarització | Educació

Zonificació escolar de Secundària 2021-2022 | Educació

Zonificació escolar i adscripcions de Secundària curs 2021-2022

Preinscripció i matriculació (Calendari i terminis) | Educació

Preinscripció i matriculació - Normativa | Educació

Normativa

  • Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya.
  • Resolució EDU/596/2021, de 2 de març,per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2021-2022
  • DECRET 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics (en allò que la regulació del nou Decret no entra encara en vigor).

Preinscripcions a Infantil, primària i ESO | Escolarització | Educació

Curs actual 2020-2021

És obligatori demanar cita prèvia a l'OME i portar la següent documentació:

  • Empadronament o justificant d'haver demanat cita prèvia per a realitzar el tràmit d'empadronament.
  • DNI pare, mare, tutor o tutora i menor si en te
  • Llibre de família o certificat de naixement
  • Carnet de vacunes

Zonificació | Escolarització | Educació

Zonificació escolar de Secundària | Educació

Zonificació escolar de Secundària curs 2020-2021

Codis centres i número d'identificació de l'alumne/a | Educació

Codis centres i número d'identificació de l'alumne/a