Header: Educació

Educació

Ruta de navegació

Lleure educatiu - Projecte "Entarda't, tardes de lleure | Educació

Lleure educatiu

Projecte “Entarda’t, tardes de lleure”

Als centre públics de primària de Sta. Eugènia, St. Narcís i Pont Major

“Entarda’t. Tardes de lleure” es proposa com un projecte als barris de Santa Eugènia, Sant Narcís i Pont Major i consisteix a realitzar tardes de lleure temàtiques als centres educatius públics de primària, de 16.30 a 18 h, assegurant una, dues o tres tardes perquè els infants tinguin la possibilitat de gaudir d’activitats lúdiques en horari no lectiu i oferir un espai de tardes a les famílies perquè puguin conciliar la vida personal/laboral amb l’escolar.

Inscripcions Preus

Objectius

 1. Garantir l’accés universal a una educació en el lleure de qualitat. Que els infants tinguin la possibilitat de gaudir d’activitats fora de l'horari lectiu.
 2. Facilitar la conciliació familiar on les famílies puguin disposar d'un espai de cura un cop l’infant acaba l'escola.
 3. Potenciar els talents i els interessos de l’alumnat i estimular la seva motivació per l’aprenentatge.
 4. Reduir les desigualtats educatives.
 5. Estimular l’assoliment de competències cognitives i socioemocionals.
 6. Potenciar el concepte d’educació a temps complet, complementant així els aprenentatges educatius dels infants a partir de propostes d’activitat de lleure educatiu.
 7. Facilitar l’accés al projecte fomentant l’heterogeneïtat social de la població participant.
 8. Proporcionar les mesures i els recursos oportuns per tal que totes les famílies puguin accedir al projecte, especialment aquelles amb més dificultats econòmiques.
 9. Promoure la implicació de diferents agents educatius de la ciutat en el projecte
 10. Garantir l'equitat i la igualtat d’oportunitats per a infants en els espais d’educació no formal.

Destinataris

Infants d’entre 4 i 12 anys (d'I4 a 6è) matriculats als centres educatius públics de primària del PEE de Santa Eugènia, Sant Narcís i Pont Major:

 1. Escola Àgora
 2. Escola Cassià Costal
 3. Escola Santa Eugènia
 4. Escola Dalmau Carles
 5. Escola Montfalgars
 6. Escola Carme Auguet

Cartell

Logos Pla Educació i Convivència + Equitat Educativa + Pla Educatiu Entorn + Educació360 + A Girona ens cuidem + Generalitat Igualtat i Feminismes

Hi col·laboren:
 • Pla Educació i Convivència
 • Girona Ciutat Educadora
 • Pla per a l'Equitat Educativa a Girona
 • Pla Educatiu d'Entorn
 • Educació360. Educació a temps complert
 • A Girona ens cuidem
 • Departament d'Igualtat i Feminismes. Generalitat de Catalunya
 

Logos Corresponsables + Ministerio de Igualdad

Finançat per:
 • Corresponsables
 • Ministerio de Igualdad. Gobierno de Espanya
 • Unió Europea Fons Europeu Next Generation
 • Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Gobierno de España
 • Next Generation Catalunya
 • Generalitat de Catalunya