Header: Educació

Educació

Ruta de navegació

Documentació - Absentisme escolar | Educació

Documentació

Aquest espai pretén facilitar l’adaptació i implementació del protocol d’absentisme escolar de Girona al context de cada agent que intervé en la matèria, mitjançant l’accés a models de la documentació que aquest requereix. A més a més, s’inclou nova documentació que, des de la Comissió Tècnica d’Absentisme, es considera pot ser d’utilitat en l’exercici per a l’eradicació de l’absentisme escolar.