Header: Mobilitat i Via Pública

Mobilitat i Via Pública

Vehicles elèctrics (títol) | Mobilitat i Via Pública

Vehicles elèctrics a la ciutat de Girona

Vehicles elèctrics. Avantatges | Mobilitat i Via Pública

Avantatges del vehicle elèctric

Altres avantatges en l’ús dels vehicles elèctrics

  1. A la ciutat de Girona, hi ha un descompte del 75% en l’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) per als vehicles elèctrics durant els 5 primers anys, a comptar des de la data de la seva primera matriculació. Podeu sol·licitar la bonificació de l'IVTM a la seu electrònica o presencialment com anteriorment hem indicat.
  2. A més a més, els vehicles 100% elèctrics i autoritzats per l'Ajuntament de Girona, gaudeixen d’una bonificació del 100% de la quota de pagament de la zona blava i verda. Ho podeu demanar a la seu electrònica o bé de forma presencial, demanant cita prèvia a les Oficines d'Assistència en Matèria de Registre.
  3. Podeu consultar altres avantatges en l’ús dels vehicles elèctrics a la web de la Plataforma LIVE o de l’Institut d’Energia de Catalunya.