Header: Centres cívics

Xarxa de centres cívics

Títol - Centre Cívic Onyar

Centre Cívic Onyar

Espais | Centre Cívic Onyar

Espais

Vestíbul

A la planta baixa, és el primer espai d’accés a l’equipament on es troba la recepció. És alhora, un punt d'acollida en el qual es podrà trobar tota la informació referent al Centre Cívic així com dels diferents serveis acollits en aquest.

Sala Reunions

Sala amb capacitat per a 50 persones, a la planta baixa. Adequada per a reunions, formacions i petites conferències/ xerrades. Sovint s’utilitza per a espais d’exposició. Equipada amb pantalla de projecció.

Sala de tallers

Sala amb capacitat per a 80 persones, a la planta baixa. La polivalència de la sala permet dur a terme activitats lúdiques / formatives per a infants i joves, reunions i conferències. Equipada per a dur a terme cursos i tallers, especialment de cuina de gran format, així com activitats comunitàries.

Espai d'exposicions

El centre cívic disposa de la sala reunions i el passadís com espai bàsic expositor a la planta baixa, per unes 40 obres de mida 40x40 m. També, puntualment altres espais del centre es poden utilitzar per a aquesta funció. 

Espai bar

El centre cívic disposa d’un bar de gestió municipal a la planta baixa. Realitza la funció d’espai de trobada, especialment per a gent gran. Puntualment, també es pot utilitzar com espai singular per altres accions i formats, com cursos i formació en general. Compta amb pissarra i mirall adient per a cursos de costura i patronatge. 

Altell

Aquest és un espai obert, ubicat a l'altell de l'Espai bar. Capacitat per 20 persones. Essencialment està pensat per a dur-hi a terme reunions, així com alguns tallers i cursos. Formació en general. Compta amb pissarra i mirall adient per a cursos de costura i patronatge. 

Sala polivalent

Sala amb capacitat per a 50 persones a la planta baixa. Aquest és un espai adequat per a desenvolupar activitats físiques, de relaxació, ball, dansa o tallers enfocats a infants i famílies. L’espai està equipat amb pissarra i permet la instal·lació de projector i pantalla per dur-hi a terme espais de formació, reunions i conferències de petit format.

Tres punts

Sala amb capacitat per a 8-10 persones a la planta baixa. Aquest és un espai adequat per a desenvolupar activitats vinculades a les noves tecnologies, lectura i jocs. L’espai està equipat amb pantalla de projeccions, projector i ordinadors amb accés a internet. Actualment també ofereix espais més tecnològics, robòtica i disseny/impressió 3D.

Aula 1

Aula amb capacitat per a 20 persones a la primera planta. Equipada per a cursos i tallers de formació. Disposa de pissarra i projector per a petites reunions i conferències.

Aula 2

Aula amb capacitat per a 15 persones a la primera planta. Equipada per a cursos i tallers de formació, així com per a casals educatius. Disposa de pissarra.

Aula 4

Aula a la primera planta equipada per a cursos i tallers de formació, així com per a casals educatius. Adaptada per a reunions de petit format. Disposa de pissarra.

Sala gran

Sala amb una capacitat per a cent trenta persones. La sala es troba totalment equipada amb escenari, equip de llums, equip de so, projector i pantalla. Permet dur-hi a terme activitats de cos, relaxació i gimnàstica, tallers i casals per a famílies, reunions i conferències de gran format. Especialment adequada per a activitats comunitàries i activitats culturals de diferent format.

Espai pati

L’exterior del Centre Cívic Onyar pel seu format permet dur a terme activitats a l’aire lliure: concerts, espectacles, activitats infantils, festes majors, i altres. Espai de doble accés, tancat, que permet distribuir les activitats amb control i seguretat.