Header: La Marfà

La Marfà

Ruta de navegació

Primers enregistraments | La Marfà

Primers enregistraments

En el marc del Programa de suport a la creació de La Marfà

ATENCIÓ!

S'han interromput els terminis i procediments de les subvencions
Del 14 de març de 2020 i fins a la finalització de l'estat d'alarma. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el Reial Decret 463/2020, pel qual es declara l'estat d'alarma o, si s'escau, les pròrrogues de la mateixa.

Convocatòria 2020 pendent

Les sol·licituds per optar a les subvencions es podran presentar una vegada hagi finalitzat el període d’exposició pública de les noves bases i s’hagi publicat la corresponent convocatòria 2020, cosa que serà després de l'estat d'alarma.

La convocatòria de Primers enregistraments forma part del Programa de suport a la creació de La Marfà. S’adreça a grups novells que es trobin en un estadi inicial de la seva carrera i sense material fonogràfic publicat. L’objectiu de la convocatòria és impulsar la creació musical emergent a Girona, i es realitza conjuntament amb la Casa de la Música del Gironès. 

Es concedeixen fins a dues ajudes a grups per a realitzar el seu primer enregistrament (entre 2 i 4 temes). El suport consisteix en la cessió gratuïta de l’estudi de gravació i l’acompanyament d’un productor musical que orienta les bandes tant en la vessant artística com tècnica de l’enregistrament.

Històric de bandes

2013 2014 2015 2016
 
2017 2018 2019