Header: La Marfà

La Marfà

Ruta de navegació

Primers enregistraments (modalitat B) | La Marfà

Primers enregistraments fonogràfics

En el marc del Programa de suport a la creació de La Marfà. Modalitat B

Convocatòria 2024 TANCADA

Ja s'ha publicat a l'e-tauler la relació definitiva de sol·licituds admeses i excloses.

El termini de justificació serà fins al 31 de desembre de 2025.

Convocatòria 2023 en període de justificació

Justificació de la subvenció fins al 31 de desembre de 2024.

La convocatòria de Primers enregistraments fonogràfics forma part de la modalitat B del Programa de suport a la creació de La Marfà. S’adreça a grups novells que es trobin en un estadi inicial de la seva carrera i sense material fonogràfic publicat. L’objectiu de la convocatòria és impulsar la creació musical emergent a Girona, i es realitza conjuntament amb la Casa de la Música del Gironès. 

Es concedeixen fins a dues ajudes a grups per a realitzar el seu primer enregistrament (entre 2 i 4 temes). El suport consisteix en la cessió gratuïta de l’estudi de gravació i l’acompanyament d’un productor musical que orienta les bandes tant en la vessant artística com tècnica de l’enregistrament.