Header: La Marfà

La Marfà

Ruta de navegació

Primers enregistraments (modalitat B) | La Marfà

Primers enregistraments fonogràfics

En el marc del Programa de suport a la creació de La Marfà. Modalitat B

Convocatòria 2022 tancada

Publicat a l'e-tauler la relació definitiva de sol·licituds admeses i no admeses.

El termini de presentació de sol·licituds va ser del 26 abril al 16 maig de 2022.

La convocatòria de Primers enregistraments fonogràfics forma part de la modalitat B del Programa de suport a la creació de La Marfà. S’adreça a grups novells que es trobin en un estadi inicial de la seva carrera i sense material fonogràfic publicat. L’objectiu de la convocatòria és impulsar la creació musical emergent a Girona, i es realitza conjuntament amb la Casa de la Música del Gironès. 

Es concedeixen fins a dues ajudes a grups per a realitzar el seu primer enregistrament (entre 2 i 4 temes). El suport consisteix en la cessió gratuïta de l’estudi de gravació i l’acompanyament d’un productor musical que orienta les bandes tant en la vessant artística com tècnica de l’enregistrament.