Header: La Marfà

La Marfà

Ruta de navegació

Concerts familiars | La Marfà

Concerts familiars

Periòdicament es programen diferents concerts adreçats a públic familiar i alguns tallers de formació artística i musical adreçats als infants i les seves famílies. Aquest és un àmbit important de treball a La Marfà, que també té entre les seves prioritats la divulgació musical i la creació de nous públics per a la música.

Agenda Tota | Concerts familiars | La Marfà

Agenda