Header: La Marfà

La Marfà

Ruta de navegació

Activitats de formació | La Marfà

Activitats de formació

La Marfà ofereix de manera continuada un programa d’activitats de formació no reglada en l’àmbit de la música. Un ampli programa, a l’entorn d’unes 45 activitats anuals, que comprèn diferents cursos, tallers i classes magistrals adreçats a un públic divers: 

  • Músics professionals
  • Músics en vies de professionalització
  • Altres col·lectius

Pel que fa als continguts, el programa de formació aborda de forma global totes les facetes del fet musical:

  • Formació artística i musical
  • Formació tècnica
  • Formació en gestió i desenvolupament professional
  • Formació en comunicació de projectes culturals

La programació d’activitats de formació musical és una iniciativa conjunta de La Marfà i la Casa de la Música del Gironès. També s’afegeixen al programa d’activitats de formació les classes magistrals obertes al públic organitzades per l’escola EUMES.