Header: La Marfà

La Marfà

Ruta de navegació

Sessions LP | La Marfà

Sessions LP

Cicle d'audicions comentades d'àlbums clàssics del rock i la música popular

Sessions LP és un cicle d’audicions comentades a càrrec de reconeguts músics o professionals del sector musical que ens faran redescobrir alguns àlbums clàssics del rock i la música popular. 

Es tracta d’un projecte de divulgació musical per posar en valor i recuperar l’escolta atenta de música, en què músics o altres especialistes condueixen les sessions de divulgació musical, analitzant  la dimensió artística, musical i de producció tècnica de les obres, així com el discurs narratiu i el context social en què van aparèixer.

Sessions LP és un projecte de La Marfà, la Casa de la Música del Gironès i la Biblioteca Salvador Allende, amb la curadoria a càrrec d’Eduard Bonet.

Agenda Tota | Sessions LP | Espai Marfà

Agenda