Header: La Marfà

La Marfà

Ruta de navegació

Espai Marfà | Butlletí electrònic

Subscripció al butlletí electrònic

El butlletí electrònic d'activitats musicals té una periodicitat quinzenal, s'envia cada dimarts, i conté les principals notícies i activitats musicals de La Marfà i de Girona Cultura. Paral·lelament, s'envien butlletins específics amb informacions d'especial interès.

Formulari de subscripció

*Camp requerit


Tractament de dades personals

La subscripció a butlletins i serveis d'informació suposa el consentiment per a tractar les vostres dades personals en la tramesa d'informació. No s'utilitzaran per a finalitats diferents ni es cediran a tercers sense el vostre consentiment excepte que una norma legal ho autoritzi. L'Ajuntament de Girona, com a Responsable del Tractament, només els conservarà mentre la vostra subscripció sigui activa.

Podreu donar-vos de BAIXA i exercir els vostres drets (accés, rectificació o supressió, limitació del tractament, oposició i, si és el cas, portabilitat) mitjançant aquesta adreça de correu lamarfa@ajgirona.cat. Més informació a www.girona.cat/dadespersonals.