Header: La Marfà

La Marfà

Ruta de navegació

Orquestra resident | La Marfà

Orquestra resident

En el marc del Programa de suport a la creació de La Marfà

ATENCIÓ!

S'han interromput els terminis i procediments de les subvencions
Del 14 de març de 2020 i fins a la finalització de l'estat d'alarma. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el Reial Decret 463/2020, pel qual es declara l'estat d'alarma o, si s'escau, les pròrrogues de la mateixa.

Convocatòria 2020 pendent
Les sol·licituds per optar a les subvencions es podran presentar una vegada hagi finalitzat el període d’exposició pública de les noves bases i s’hagi publicat la corresponent convocatòria 2020, cosa que serà després de l'estat d'alarma.

El programa consisteix en la selecció d’una formació orquestral de música moderna (big band) que rebrà suport econòmic per realitzar, durant els anys 2020 a 2022, un projecte de creació i residència a La Marfà - Centre de Creació Musical. La residència passa per convertir La Marfà en l’espai d’assaig i creació dels diferents programes anuals que la formació desenvolupi.