Header: La Marfà

La Marfà

Ruta de navegació

Bucs d'assaig | La Marfà

Bucs d'assaig

La Marfà disposa de vuit bucs d’assaig dotats amb un equipament bàsic d’instruments i material tècnic que se cedeixen en règim de lloguer per a assaigs musicals, aules d’estudi o com a espais per treballar produccions concretes. Els bucs d’assaig, de diferents dimensions (entre 12 m2 i 31 m2), tenen una capacitat de 3 a 15 persones en funció de cada espai.

Tots els bucs disposen d’un equip de veus. A més, hi ha cinc bucs equipats amb back line per a projectes de música rock, jazz i derivats, i un buc equipat per a projectes de hip-hop i música electrònica.

Hi ha vint armariets previstos com a sistema de dipòsit i magatzem d’instruments per als usuaris del servei i dos ascensors/muntacàrregues per accedir a la segona planta.

El servei de bucs d’assaig de La Marfà és gestionat per la Casa de la Música del Gironès.
 

Bucs d'assaig | La Marfà

Bucs d'assaig

Telèfon:
972 236 815

A/e:
info@bucsespaimarfa.cat

Web:
www.girona.cat/bucslamarfa

Horari:
Dilluns, dimarts i divendres de 15 a 22 h 
Dimecres i dijous de 9 a 14 i de 15 a 22 h 
Dissabte de 9 a 14 i de 15 a 21 h 

ESTIU:
31 de juliol a 15 d’agost, tancat 
Del 16 al 31 d’agost: de dilluns a divendres de 15 a 21 h