Header: La Marfà

La Marfà

Ruta de navegació

Estudi de gravació | La Marfà

Estudi de gravació

L’estudi de gravació es planteja com a un servei complementari a l’activitat dels bucs d’assaig i per fer-hi activitats formatives. Consta d’un control-aula i dues cabines d’enregistrament.

L’estudi de gravació de La Marfà és gestionat per la Casa de la Música del Gironès.

Horaris

A concretar segons projecte.

Contacte

Tel. 972 236 815
A/e info@bucsespaimarfa.cat