Header: La Marfà

La Marfà

Ruta de navegació

Proxy Portlet

Sol·licitud de participació al BUC OBERT

La Marfà, en col·laboració amb la Casa de la Música del Gironès, ofereix espai de residència tècnica o artística de curta durada i un escenari de proves per adquirir rodatge a l'escenari a les noves bandes i als grups més consolidats.
Els camps marcats amb són obligatoris:

Presentació del grup o artista

Quan acabi la residència, voleu fer un concert?

Dades de contacte
Relació de components i instruments

COMPONENT 1

COMPONENT 2

COMPONENT 3

COMPONENT 4

COMPONENT 5

COMPONENT 6

Avís legal

La consulta realitzada a través d'aquest formulari suposa el consentiment per a tractar les vostres dades personals per a la seva resolució. No s'utilitzaran per a finalitats diferents ni se cediran a tercers sense el vostre consentiment excepte que una norma legal ho autoritzi.
L'Ajuntament de Girona, com a Responsable del Tractament, només els conservarà el temps indispensable per a la correcta gestió.
Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació o supressió, limitació del tractament, oposició i, si és el cas, portabilitat mitjançant l'adreça de correu lamarfa@ajgirona.cat o presentant una sol·licitud al Registre General (plaça del Vi, 1, 17004-Girona) o Seu electrònica de l'Ajuntament de Girona (https://seu.girona.cat).
Més informació sobre el tractament de dades personals a www.girona.cat/dadespersonals.