Header: Igualtat i Justícia Social

Igualtat i Justícia Social

Consell Municipal de Lesbianes, Gais, Trans*, Bisexuals i Intersexuals | LGTBI | Dones, feminisme i diversitat sexual

Consell Municipal de Lesbianes, Gais, Trans*, Bisexuals i Intersexuals (LGTBI)

El Consell Municipal de Lesbianes, Gais, Trans*, Bisexuals i Intersexuals (en endavant LGTBI) de Girona és un òrgan consultiu de participació creat el 2012 avançant-se a l’aprovació de la llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trans* i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 

La seva finalitat és fomentar la igualtat de drets i llibertats dels gais i les lesbianes i els homes i les dones trans*, bisexuals i intersexuals i el seu reconeixement social, i, des de l’aprovació de la Llei 11/2014 i la recentment aprovada Llei 4/2023 per a la igualtat real i efectiva de les persones trans* i per a la garantia dels drets de persones LGTBI, promoure la seva implementació en l'àmbit local.

Presidida per l’Alcalde i amb la vicepresidència que recau en la regidora d’Igualtat i Justícia Social, en formen part la Regidoria de l’Àrea de Servei a les persones, igualtat i justícia social, els grups polítics de la corporació, les entitats de defensa dels drets de les persones LGTBIQ+, representants sindicals de la ciutat, de la Universitat de Girona i el Defensor de la ciutadania.

Des de la seva creació ha estat un espai d’impuls i coordinació amb les entitats per a la celebració de les dates emblemàtiques de defensa dels drets de les persones LGTBIQ+.

Dates emblemàtiques de defensa dels drets de les persones LGTBI

  • 31 de març: Dia Internacional de la Visibilitat Trans
  • 6 d’abril: Dia Internacional de l'Asexualitat
  • 26 d’abril: Dia Internacional per a la Visibilitat Lèsbica
  • 15 de maig: Dia Internacional de les Famílies
  • 17 de maig: Dia Internacional contra l’Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia
  • 28 de juny: Dia per l’alliberament afectiu, sexual i de gènere
  • 14 de juliol: Dia Internacional de la Visibilitat No Binària
  • 23 de setembre: Dia Internacional de la Bisexualitat
  • 26 d’octubre: Dia Internacional de la Visibilitat Intersexual
  • 1 de desembre: Dia internacional de Lluita contra l'estigma del VIH

En aquesta coordinació hi participen com a entitats:

Consell LGTBI (botons) | LGTBI | Dones, feminisme i diversitat sexual

 

Consell Municipal de Lesbianes, Gais, Trans*, Bisexuals i Intersexuals | LGTBI | Dones, feminisme i diversitat sexual

Consell Municipal de Lesbianes, Gais, Transsexuals, Bisexuals i Intersexuals (LGTBI)

Adreça:
Pl. del Vi, 1, 1a planta
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 419 010 / 608 427 082

A/e:
consell.lgtbi@ajgirona.cat

Web:
web.girona.cat/lgtbi/consell

Horari:
De dilluns a divendes de 8 a 15 h