Header: Dones, feminisme i diversitat sexual

Dones, feminisme i diversitat sexual

Ruta de navegació

Consell Municipal de Lesbianes, Gais, Transsexuals, Bisexuals i Intersexuals | LGTBI | Dones, feminisme i diversitat sexual

Consell Municipal de Lesbianes, Gais, Transsexuals, Bisexuals i Intersexuals (LGTBI)

El Consell Municipal de Lesbianes, Gais, Transsexuals, Bisexuals i Intersexuals (en endavant LGTBI) de Girona és un òrgan consultiu de participació creat el 2012 avançant-se a l’aprovació de la llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 

La seva finalitat és el foment de la igualtat de drets, les llibertats i el reconeixement social dels gais i les lesbianes i els homes i les dones transsexuals, bisexuals i intersexuals i, des de l’aprovació de la llei 11/2014, promoure la seva implementació a nivell local.

Presidida per l’alcaldessa i amb la vicepresidència que recau en una persona representant les entitats LGTBI, en formen part la Regidoria delegada d'Igualtat, Drets Socials i Habitatge, els grups polítics de la corporació, les entitats de defensa dels drets de les persones LGTBI, representants sindicals de la ciutat, de la Universitat de Girona i el Defensor de la ciutadania.

Des de la seva creació ha estat un espai d’impuls i coordinació amb les entitats per a la celebració de les dates emblemàtiques de defensa dels drets de les persones LGTBI.

Dates emblemàtiques de defensa dels drets de les persones LGTBI

  • 1 de desembre: Dia internacional de lluita contra la Sida
  • 31 de març: Dia internacional de la visibilitat transexual
  • 26 d’abril: Dia Internacional per a la visibilitat lèsbica
  • 17 maig: Dia internacional contra l’homofòbia, la transfòbia i la bifòbia
  • 28 de juny: Dia internacional de l’Alliberament LGTBI

En aquesta coordinació hi participen com a entitats:

Consell LGTBI (botons) | LGTBI | Dones, feminisme i diversitat sexual

 

Consell Municipal de Lesbianes, Gais, Transsexuals, Bisexuals i Intersexuals | LGTBI | Dones, feminisme i diversitat sexual

Consell Municipal de Lesbianes, Gais, Transsexuals, Bisexuals i Intersexuals (LGTBI)

Àrea de què depèn:
Regidoria delegada d'Igualtat, Drets Socials i Habitatge

Adreça:
Pl. del Vi, 1, 1a planta
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 419 010 / 608 427 082

A/e:
consell.lgtbi@ajgirona.cat

Web:
web.girona.cat/lgtbi/consell

Horari:
De dilluns a divendes de 8 a 15 h