Header: Igualtat i Justícia Social

Igualtat i Justícia Social

Ruta de navegació

Protocol LGTBI | Dones, feminismes i diversitat afectiva, sexual i de gènere

Deure d'intervenció LGTBI

Protocol del deure d'intervenció i abordatge de l'LGTBI-fòbia

L’Ajuntament de Girona fa anys que treballa per a la prevenció, protecció i atenció d’aquest tipus de violències. Les responsabilitats que recauen sobre els poders públics s’han d’establir a partir d’un eix molt més ampli; si bé la sanció i la reparació posteriors són indiscutibles, entenem que els esforços emprats per l’organització s’han de dirigir a la prevenció. 

Els delictes d’odi i les violències LGTBI-fòbiques són sostingudes per la visió normativa de les identitats i de les relacions establertes entre les persones i de les expectatives que comporten. Són moltes les pràctiques discriminatòries que estan arrelades a l’imaginari social col·lectiu respecte a la concepció de les persones LGTBI. Actualment, a 11 països del món se segueix castigant l’homosexualitat amb pena de mort i segons les dades de Transgender Europa mitjançant el seu Observatori de Persones Trans Assassinades, 4.369 persones han mort assassinades entre els anys 2008 i 2022 per la seva identitat de gènere. 

Durant els últims anys, s’han articulat lleis que protegeixen els drets de les persones LGTBI des del respecte i la riquesa que aporta la diversitat. A conseqüència d’aquesta voluntat política per donar visibilitat a les persones LGBTI i garantir els seus drets, han sorgit actes i discursos de resistència basats en pràctiques de caràcter LGTBI-fòbic que afecten el benestar social i emocional de les persones del col·lectiu. Aquests discursos posen en risc els drets de les persones LGTBI i de les seves famílies i entorn, i és la nostra responsabilitat com a administració, mitjançant el deure d’intervenció, donar-hi resposta.

Protocol del deure d'intervenció i abordatge de l'LGTBI-fòbia Deure d'intervenció. Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya