Header: Igualtat i Justícia Social

Igualtat i Justícia Social

Normativa LGTBI | Dones, feminisme i diversitat sexual

Normativa LGTBI

Aquí podeu trobar tota la normativa relativa a la feina que es fa des del SAI, de més recent a més antiga.

Normativa LGTBI (protocol) | Dones, feminisme i diversitat sexual

Protocol que desplega el deure d’intervenció de les persones que treballen a les administracions públiques de Catalunya per a fer efectiu l’abordatge de l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia a Catalunya

El “Protocol que desplega el deure d’intervenció de les persones que treballen a les administracions públiques de Catalunya per a fer efectiu l’abordatge de l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia a Catalunya” és un protocol d’actuació que vol donar compliment a l’Article 11 de la Llei 11/2014 per a garantir els drets de les persones LGBTI. Consisteix en el deure de comunicació als cossos i forces de seguretat i a l’òrgan competent en cas de coneixement d’una situació de risc o de sospita fonamentada de discriminació o violència per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. La llista de persones a les que afecta es desplega a l’Article 10 de la mencionada llei i al propi protocol. En particular, les persones subjectes al deure d’intervenció són empleades i empleats públics (funcionaris i laborals) de les administracions de Catalunya (Generalitat de Catalunya, ajuntaments, ens locals, diputacions i els centres que en depenen). Per una llista amb exemples, es pot consultar el document del Protocol.